Intuitivní tvorba databází s rozhraním AlfaDB

24.11.2014 15:52

V dnešní době se při řízení firmy setkáváme s obrovským množstvím dat, které ovlivňují výslednou podobu našich produktů či služeb a celkovou orientaci v tržním prostředí. Pro efektivní řízení firmy, stejně jako pochopení trhu, je nutné získaná data zpracovávat, analyzovat a dále s nimi pracovat. Naštěstí doby děrných štítků a papírových kartoték jsou minulostí, a nám se naskýtá možnost pracovat s elektronickými databázemi a jejich nástroji.

Databáze představují jedinečnou informační hodnotu, která může být stěžejní pro racionální rozhodování. Předpokladem správného využívání dat je vlastnění konkrétní databáze, kterou si můžete nechat na míru sestavit přesně podle vašich potřeb a kritérií. Tyto systémy jsou výhodné pro tvorbu vysoce specifických datových bází a s tím koresponduje také jejich vyšší pořizovací cena.

Jestliže však potřebujete řešit poměrně běžné systémy pro evidenci zaměstnanců, zákazníků, majetku, evidenci výpůjček nebo například rezervační systémy, máme pro vás již předpřipravený online databázový systém AlfaDB.

Uživatelem definovatelná online databáze

AlfaDB je uživatelem definovatelná online databáze. Díky jedinečné platformě můžete databáze vytvářet zcela sami bez znalostí programování a přesně podle vašich potřeb. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Práci usnadňuje široká paleta integrovaných nástrojů a přednastavených vzorů. Online přístup navíc umožňuje s bází dat pracovat odkudkoli, například na cestách přes tablet nebo smartphone.

Uživatelská práva a zabezpečené šifrování

Online databáze AlfaDB je praktickým pomocníkem pro celou řadu institucí. Od malých i velkých firem, přes školy, knihovny, nemocnice nebo úřady. Data vedená v AlfaDB mohou využívat všichni zaměstnanci firmy. V systému snadno nastavíte přístupová práva pro konkrétní zaměstnance i oblasti, které může vidět nebo případně editovat, a oblasti, které mají jeho očím zůstat skryty.

Další výhodou je ukládání historie uskutečněných změn a uživatelů, kteří změny provedly. S tímto nástrojem lze lehce kontrolovat a dohledávat průběh prací a vzniklých chyb.

O svá data uložená na vzdálených serverech nemusíte mít obavy. Veškerá komunikace je zabezpečena šifrováním. Přístup k datům lze navíc omezit jen na konkrétní IP adresy, například z vaší firmy. Servery, na kterých jsou data uložena, jsou několikrát jištěny a pravidelně zálohovány. K vašim datům garantujeme 99,9% dostupnost.

S AlfaDB získáte jedno rozhraní pro tvorbu libovolných počtů bází dat přesně podle vašich potřeb a přitom ještě ušetříte nemalé náklady za programátory.